Archief

Strafkorting in testament voor kinderen

dinsdag 29 april 2014

Soms zijn ouders er niet gerust op dat hun kinderen netjes meewerken bij de afwikkeling van het testament. In testamenten worden daarom wel zogenaamde strafbepalingen opgenomen.

Huwelijkse voorwaarden in zicht van faillissement

dinsdag 29 april 2014

De meeste mensen stellen huwelijkse voorwaarden op voordat zij gaan trouwen. De aanleiding is meestal dat één van de partners een eigen bedrijf heeft of daarover nadenkt. Een andere reden kan zijn dat beide partijen hun eigen vermogen voor zichzelf willen houden. Een enkel echtpaar bedenkt pas tijdens huwelijk dat zij graag afspraken willen maken over de wijze waarop zij met hun vermogen en huishoudkosten omgaan.

Bij verhuurd vastgoed nog geen onderneming

maandag 28 april 2014

Wie aandelen in een vennootschap erft, kan bij voortzetting van het bedrijf aanspraak maken op de bedrijfsopvolgingsregeling. Die regeling bespaart de opvolger een fors bedrag aan erfbelasting. De fiscus zit echter bovenop de toepassing van deze regeling om te voorkomen dat zij belasting misloopt. Die twee tegengestelde belangen zorgen nogal eens voor juridische onenigheid, die dan voor de rechter moet worden uitgevochten. Een uitgesproken voorbeeld daarvan is het erven van aandelen in een vennootschap die onroerend goed (registergoed) verhuurt.

Samenwonen heeft gevolgen voor te betalen belasting

maandag 28 april 2014

Gaat u samenwonen of woont u al samen? Samenwonen heeft namelijk ook invloed op de belasting die u moet gaan betalen. Wat precies, hangt af van de vraag of fiscale partner van elkaar bent. Bent u dat, dan kunt u bij de aangifte inkomstenbelasting bepaalde inkomsten en aftrekposten verdelen.

Gratis gebruik grond eindigt bij verkoop van de grond

maandag 28 april 2014

Stel, u bent fervent tuinier en uw buurman heeft nog een perceel grond achter zijn huis liggen dat door hem niet wordt gebruikt. U komt met hem overeen dat u de grond gratis mag gebruiken. Dit gebruiksrecht wordt ook nog eens in een notariële akte vastgelegd. Welke rechten hebt u als uw buurman zijn woning, samen met de grond die u gebruikt, verkoopt aan een derde? Kunt u dan nog steeds aanspraak maken op het gebruiksrecht van de grond?

Openbare verkoop door de bank niet altijd toegestaan

maandag 28 april 2014

Aankoop van een eigen woning gaat meestal gepaard met het afsluiten van een hypothecaire lening bij een bank. Daarbij verkrijgt de bank het recht tot openbare verkoop van de woning over te gaan, als de nieuwe huiseigenaar niet voldoet aan zijn verplichting tot betaling van rente en aflossing. In de praktijk kan het echter voorkomen dat de huiseigenaar ook schulden heeft bij een andere schuldeiser, die hij niet kan voldoen. Die schuldeiser kan dan in bepaalde gevallen beslag leggen op de woning.

Onderhoudsplicht samenwonende partner voor stiefkind mogelijk

dinsdag 22 april 2014

De toenemende complexiteit van relaties en gezinssituaties beïnvloedt ook de alimentatieverhoudingen ten opzichte van minderjarige kinderen. Die complexiteit wordt nog vergroot door de vaststelling waar de kinderen hun hoofdverblijf hebben. Reden voor veel vaders en moeders en hun nieuwe partners om de hulp van de rechter in te roepen, omdat zij er zelf niet meer uitkomen.

Ook kinderen kunnen WOZ-waarde aanvechten

dinsdag 22 april 2014

Ondanks dat kinderen bij overlijden van een ouder hun erfenis vaak niet direct in handen krijgen, moet er wel erfbelasting betaald worden over hun erfdelen. De langstlevende ouder zal dit meestal moeten voorschieten aan de belastingdienst.

Schenken extra aantrekkelijk

dinsdag 22 april 2014

Belastingvrij schenken aan kinderen, broers en zusters en andere familieleden is altijd beperkt geweest tot relatief kleine vrijgestelde bedragen. Maar door een nieuwe regeling kunt u tot 1 januari 2015 tot € 100.000 vrij van schenkbelasting overmaken aan wie u maar wilt.

Er is wel een aantal voorwaarden gesteld. De belangrijkste voorwaarde is dat de schenking moet worden gebruikt voor de aankoop van de eigen woning of aflossing van een eigen woningschuld. De regeling is namelijk bedoeld om de woningmarkt te stimuleren.

Drie dagen bedenktijd geldt ook bij woningen bestemd voor verhuur

dinsdag 22 april 2014

De wetgever heeft een particuliere koper van een woning na het tekenen van een schriftelijke koopovereenkomst, nog drie dagen de tijd gegeven om alsnog van de koop af te zien. Betreft de aankoop een recreatiewoning die voor verhuur is bestemd, dan heerst in de praktijk vaak nog de opvatting dat de wettelijke bedenktijd van 3 dagen niet van toepassing is.

Pagina's