Archief

Voorrang voor echtscheidingsconvenant of huwelijkse voorwaarden?

dinsdag 25 maart 2014

Soms wijkt bij een scheiding het echtscheidingsconvenant af van de huwelijkse voorwaarden waaronder de ex-partners waren getrouwd. Daar is op zich niks mis mee. Het komt echter ook voor dat een van de ex-echtgenoten na het sluiten van een echtscheidingsconvenant met zijn of haar partner toch op de afspraken in het convenant terugkomt met een beroep op de huwelijkse voorwaarden. Hoe sterk is dat beroep?

Echtscheidingsbestendig testament

dinsdag 25 maart 2014

Is het de bedoeling dat uw echtgenoot uw erfgenaam blijft, ook na een eventuele echtscheiding? Een enkel stel zal – ook na scheiding – zo goed bevriend blijven dat zij elkaar alles gunnen, inclusief de erfenis, maar meestal is dat niet zo.

WOZ-waarde voor niet bewoonde woning

dinsdag 25 maart 2014

Als iemand een woning erft, moet er aangifte gedaan worden voor de erfbelasting. De erfgenaam moet op het aangifte biljet voor de woning de WOZ-waarde van het sterfjaar invullen.

Lening van de bank met hulp van familieleden

dinsdag 25 maart 2014

Het zal ook in uw familie wel eens zijn voorgekomen. Een jong stel wil een woning kopen of de eigen woning te verbouwen. Echter om de kosten van aankoop of de verbouwing te financieren hebben zij een hypothecaire lening van een bank nodig en zoals in deze crisistijd vaker blijkt, is de bank niet altijd bereid op basis van het gezamenlijk inkomen van het stel een financiering te verstrekken.

Gebruiksrecht eindigt na overdracht grond

dinsdag 25 maart 2014

Het komt nogal eens voor dat buren met elkaar een afspraak maken over het gebruik van een perceel grond. De buurman, eigenaar van een perceel grond, heeft geen directe bestemming voor deze grond en gaat er mee akkoord dat de andere buurman de grond gratis mag gebruiken. Ook al is dit gratis gebruiksrecht vastgelegd in een notariële akte, men is zich vaak niet bewust van de gevolgen voor dit gebruiksrecht als de grond in andere handen overgaat.

Bestuursvacuüm stichting met benoeming door rechtbank ondervangen

dinsdag 25 maart 2014

Het is geen uitzondering dat een stichting die zelf een bepaalde gewenste activiteit op grond van haar statuten niet mag uitvoeren, daarvoor een andere stichting opricht. Net zo min is het in die gevallen uitzondering dat het bestuur van de nieuwe stichting statutair wordt gevormd door (enkele leden van) het bestuur van de oprichtende stichting. Wat nu als de oprichtende stichting als gevolg van een fusie opgaat in een nieuwe organisatie en als gevolg daarvan ophoudt te bestaan?

Voorzien in eigen levensonderhoud vanwege ontbreken alimentatietermijn

dinsdag 18 maart 2014

Wie bij echtscheiding niet vastlegt hoe lang de termijn voor onderhoudsbijdrage moet duren, heeft niet automatisch de maximale termijn van twaalf jaar recht op een bijdrage. Er kunnen omstandigheden zijn die een bepaalde termijn rechtvaardigen, maar die zijn wel eindig. Dat blijkt uit een uitspraak over partneralimentatie aan een vrouw die tijdens de scheiding nog studeerde.

Onbevoegde vertegenwoordiging vennootschap risico voor beide partijen

dinsdag 18 maart 2014

Dat een bestuurder van een onderneming namens die onderneming zijn of haar handtekening onder een verklaring of overeenkomst zet, is een vrij gebruikelijke zaak. Dat wordt anders wanneer die bevoegdheid hem niet alleen toekomt maar dat ook handtekeningen van collega-bestuurders nodig zijn. De vraag is dan of de vertegenwoordigde onderneming al dan niet gehouden kan worden tot nakoming van die verklaring of overeenkomst. Op het eerste gezicht lijkt dat misschien niet zo, maar dat gaat niet altijd op.

Vruchtgebruiker mag hypotheekrente eigen woning aftrekken

dinsdag 18 maart 2014

Er is iets veranderd voor mensen die in een testament het vruchtgebruik van een woning kregen, terwijl die woning met hypotheek is belast.

Deze situatie komt bijvoorbeeld vaak voor als een iemand overlijdt en een partner en kinderen achterlaat. De partner krijgt dan in het testament een vruchtgebruik van de nalatenschap, de kinderen noemt men dan ook wel de hoofdgerechtigden of ‘bloot eigenaren’. Als zich in de nalatenschap een eigen woning met hypotheek bevindt, zal de partner de hypotheekrente waarschijnlijk graag af willen trekken van de inkomstenbelasting.

Gemeenschap van goederen, toch administratie voeren

dinsdag 18 maart 2014

Ook al is een echtpaar in gemeenschap van goederen getrouwd en hebben zij hun hele bezit gemeenschappelijk, toch moeten zij soms goed administratie voeren.

Pagina's